Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 20 2018

Śmieszne, ale pocieszyła mnie Twoja rada: „bądź dobrej myśli, bo po co być złej”. Rzeczywiście, przy tak wielkim braku jakiegokolwiek wpływu na los nasza myśl i jej rodzaj nie ma większego znaczenia. Ba, ale trudno o tym wciąż pamiętać.
— Mrożek do Lema

January 06 2018

1590 647b 390
Reposted fromursa-major ursa-major viabrianmay brianmay
5702 04ab 390
Reposted fromsilkdreams silkdreams viastuckedinsoul stuckedinsoul

December 25 2017

1149 521a 390

December 17 2017

1132 8ad6 390

November 26 2017

2545 7e89 390
Reposted fromdusielecc dusielecc

November 21 2017

-Świat się wtedy Pani nie załamał?
- Załamał kompletnie. Ale człowiek trochę te ruiny przydepcze i ruszy dalej.
— Joanna Chmielewska w ,,W roli głównej''
Reposted fromjakmidzisiajzle jakmidzisiajzle viapolana polana

November 20 2017

3255 ee3f 390
Reposted fromdusielecc dusielecc

November 13 2017

8198 72ed 390
Reposted fromdusielecc dusielecc

November 05 2017

9833 f9c5 390

August 06 2017

July 01 2017

A jutro w Krakowie "Niedziela Nowoorleańska" coroczne święto jazzu, jeśli ktoś z was lubi ten gatunek to zachęcam, przyjdźcie na rynek.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
7982 a048 390
Reposted fromretro-girl retro-girl

June 28 2017

3548 dbd4 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes

June 25 2017

Reposted fromretro-girl retro-girl

June 24 2017

3829 70d9 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes
4747 5875 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes

June 23 2017

6542 4bdd 390
Reposted fromretro-girl retro-girl

June 20 2017

1715 a6f6 390
Reposted fromretro-girl retro-girl

June 19 2017

4182 d42b 390
Reposted fromretro-girl retro-girl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl