Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 15 2020

How to Intentionally Inculcate Inclusive Leadership

Companies are increasingly focused on innovation, whether it’s the major, transformative type or small, innovative steps. They are also seeing the value of online leadership development training as a key factor in supporting innovation and creativity.
Reposted frommasseylaura masseylaura

May 09 2020

5361 57ad 390
Reposted fromdusielecc dusielecc
Sponsored post
 
 
Reposted byZasadniczoNIE ZasadniczoNIE

May 08 2020

Seven Effective Leadership Skills to Manage 21st Century Workforces

Leadership in the 21st century is seen very differently from how it was assessed in previous times. No longer is a person accepted as a good or effective leader if he or she simply commands, does not accept advice or criticism and does not aim to generate a genuine team spirit.

Effective leaders include everyone. Here are seven skills which demonstrate inclusive leadership.

Reposted frommasseylaura masseylaura

May 05 2020

4191 571e 390
Reposted fromdusielecc dusielecc

May 01 2020

4233 ee7a 390
Reposted fromdusielecc dusielecc

April 30 2020

4851 7cd8 390
Reposted fromdusielecc dusielecc

How Unconscious Bias Training Works to Help Your Organisation

Unconscious biases shape our views about the people we encounter and interact with on a daily basis. While unconscious bias (also called implicit bias) is not associated with malicious intentions, it drives us to stereotype and judge people without even realising it.
Reposted frommasseylaura masseylaura

April 20 2020

April 19 2020

9395 0985 390
Reposted fromdusielecc dusielecc

April 18 2020

5795 75d1 390
Reposted fromdusielecc dusielecc

April 17 2020

Train Your Leaders and Employees to Respond to Harassment

Our web-based online diversity and inclusion training programs are designed to prevent future incidents by increasing awareness and reinforce response training to counter workplace harassment, bullying and discrimination.
Reposted frommasseylaura masseylaura

April 16 2020

4153 9c7a 390
Reposted fromdusielecc dusielecc

April 11 2020

1730 21b2 390
Reposted fromdusielecc dusielecc

April 06 2020

2669 fccc 390
Reposted fromdusielecc dusielecc

February 07 2020

Nie płacz nad czymś, co nie płacze nad tobą.
— Sławomir Mrożek, "Małe listy"
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viaSmerfMaruda SmerfMaruda

May 15 2019

A więc co czyni związek szczęśliwym?

Z daleka małżeństwo wydaje się być prawdziwym love story, jak w jakimś filmie albo w książce. Rzeczywistość wygląda jednak inaczej - nie żyjemy na kartach książki, nie przeżywamy wspaniałych przygód z dnia na dzień - zamiast tego mamy cały wysyp codziennych drobnostek, które tworzą życie i które determinują nasze szczęście.

Jeśli chcemy mieć szczęśliwe małżeństwo, musimy myśleć właśnie o tych zwyczajnych pierdołach - przyjrzeć się mu z bliska i dostrzec, że jest zbudowane nie z poetyckich historii godnych Romea i Julii, ale z 20 000 najzwyklejszych w świecie wtorków.

Małżeństwo to nie podróż poślubna do Tajlandii - to czwarty dzień wspólnych wakacji numer 56. Małżeństwo to nie uczczenie spłacenia ostatniej raty kredytu na mieszkanie - to wspólne jedzenie obiadu w tym mieszkaniu 4386 raz. I z pewnością małżeństwo to nie Walentynki.

Małżeństwo to najzwyklejszy w świecie wtorek. Spędzony razem.
— Joe Monster
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda

March 23 2019

1338 0209 390
Reposted fromlaluna laluna viahormeza hormeza

October 06 2018

5356 f159 390
Reposted fromstayopen stayopen viamy-anxieties my-anxieties

September 27 2018

Myślenie za dużo o przeszłości nie zwróci ci jej. Stracisz teraźniejszość, a za chwilę będziesz mówił o niej przeszłość. 
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan

September 24 2018

8218 2c6b
Reposted fromnazarena nazarena viarybasferyczna rybasferyczna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...