Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 14 2017

6432 c73d 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viaskylark skylark
0850 edc6 390
Reposted fromspring-flow spring-flow
7645 c83d 390
Reposted fromretro-girl retro-girl

June 11 2017

1699 fdc9 390
Reposted fromretro-girl retro-girl

June 10 2017

7881 2b68 390
Reposted fromretro-girl retro-girl

June 03 2017

3753 e9ec 390
Reposted fromspring-flow spring-flow

May 30 2017

Przestajemy słuchać pewnych piosenek, nie wzruszamy się na filmach, podczas których zawsze płakaliśmy. Nie rozumiemy już naszych ulubionych cytatów, nie doszukujemy się głębi w kiedyś ważnych słowach. Coś innego nas dotyka, coś innego porusza, nasza wrażliwość się zmienia, inaczej postrzegamy świat. Dojrzewamy, dorastamy, zmieniamy się. Nie rozumiemy swoich dawnych decyzji, wyborów. nie znamy już siebie sprzed kilku lat.  Doroślejemy. I tego nie da się zatrzymać. Więc miejmy szacunek dla samych siebie, nie patrzmy w przeszłość, dajmy szansę jej odejść. Otwórzmy się na nowe marzenia, szanse, możliwości. Będzie dobrze, nawet jeśli wydaje się to dziś absurdalne. Będzie dobrze.
Reposted fromswojszlak swojszlak viamalaegoistka malaegoistka

May 22 2017

6301 94da 390
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda

May 21 2017

6376 2d26 390
Reposted fromretro-girl retro-girl

May 13 2017

Nie planuj tego, co ma być za pięć lat. Życie jest nieprzewidywalne, może się potoczyć zupełnie inaczej niż oczekujesz. Najpierw zacznij od 5 miesięcy,czy pół roku, aby mieć do czego dążyć. I nie martw się na zapas, co będzie za parę lat. Obiecam ci jedno, poradzisz sobie, tak jak robiłaś do do tej pory.
— Skydelan (A.S)
Reposted fromSkydelan Skydelan viakotfica kotfica

May 10 2017

Stań na pierwszym planie. Żyj jak bohater. Bądź główną postacią. Bo inaczej po co nam to życie?
— John Maxwell Coetzee – "Powolny człowiek"
Reposted fromhormeza hormeza viapolana polana

May 07 2017

5256 5286 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viajestdobrze jestdobrze
1248 ab1e 390
Reposted fromretro-girl retro-girl
5256 5286 390
Reposted fromretro-girl retro-girl
3820 2bd2 390
Reposted fromspring-flow spring-flow

May 04 2017

4572 312b 390
Reposted fromspring-flow spring-flow

April 30 2017

(...) bo najciężej jest ruszyć. Nie dojść, ale ruszyć. Dać ten pierwszy krok. Bo ten pierwszy krok nie jest krokiem nóg, lecz serca. To serce najpierw rusza, a dopiero nogi za nim zaczynają iść. A na to nie tylko trzeba siły, ale i przeznaczenia, żeby przemóc serce i powiedzieć, to ruszam.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromretro-girl retro-girl
Pluń na wszystko, co minęło: na własną boleść i cudzą nikczemność. Wybierz sobie jakiś cel, jakikolwiek, i zacznij życie od nowa.
— B. Prus "Lalka"
Reposted fromretro-girl retro-girl
0426 5c60 390
Reposted fromretro-girl retro-girl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl