Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2017

6301 94da 390
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda

May 21 2017

6376 2d26 390
Reposted fromretro-girl retro-girl

May 13 2017

Nie planuj tego, co ma być za pięć lat. Życie jest nieprzewidywalne, może się potoczyć zupełnie inaczej niż oczekujesz. Najpierw zacznij od 5 miesięcy,czy pół roku, aby mieć do czego dążyć. I nie martw się na zapas, co będzie za parę lat. Obiecam ci jedno, poradzisz sobie, tak jak robiłaś do do tej pory.
— Skydelan (A.S)
Reposted fromSkydelan Skydelan viakotfica kotfica

May 10 2017

Stań na pierwszym planie. Żyj jak bohater. Bądź główną postacią. Bo inaczej po co nam to życie?
— John Maxwell Coetzee – "Powolny człowiek"
Reposted fromhormeza hormeza viapolana polana

May 07 2017

5256 5286 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viajestdobrze jestdobrze
1248 ab1e 390
Reposted fromretro-girl retro-girl
5256 5286 390
Reposted fromretro-girl retro-girl
3820 2bd2 390
Reposted fromspring-flow spring-flow

May 04 2017

4572 312b 390
Reposted fromspring-flow spring-flow

April 30 2017

(...) bo najciężej jest ruszyć. Nie dojść, ale ruszyć. Dać ten pierwszy krok. Bo ten pierwszy krok nie jest krokiem nóg, lecz serca. To serce najpierw rusza, a dopiero nogi za nim zaczynają iść. A na to nie tylko trzeba siły, ale i przeznaczenia, żeby przemóc serce i powiedzieć, to ruszam.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromretro-girl retro-girl
Pluń na wszystko, co minęło: na własną boleść i cudzą nikczemność. Wybierz sobie jakiś cel, jakikolwiek, i zacznij życie od nowa.
— B. Prus "Lalka"
Reposted fromretro-girl retro-girl
0426 5c60 390
Reposted fromretro-girl retro-girl
4644 6402 390
Reposted fromnameherhope nameherhope viaretro-girl retro-girl
1219 ffb3 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaretro-girl retro-girl
Wielcy jogini twierdzą, że wszelki ból u człowieka wywołany jest słowami, podobnie jak wszelka radość. Tworzymy słowa, aby opisać nasze doświadczenia, a słowa te ciągną za sobą towarzyszące im emocje, które szarpią nami jak psy na smyczy. Dajemy się uwieść naszym mantrom ( jestem nieudacznikiem... jestem samotna... jestem nieudacznikiem... jestem samotna...) i stajemy się ich pomnikiem. Zamilknięcie na jakiś czas stanowi więc próbę odebrania słowom tej mocy, próbę zaprzestania dławienia się słowami, wyzwolenia się od naszych duszących mantr.
— Elizabeth Gilbert
Reposted fromretro-girl retro-girl
8171 65df 390
Reposted fromretro-girl retro-girl
9211 bafd 390
Reposted fromoutline outline viaspring-flow spring-flow
8981 b987 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaspring-flow spring-flow
0148 0940 390
Reposted fromspring-flow spring-flow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl