Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2017

5356 f159 390
Reposted fromstayopen stayopen viaxannabelle xannabelle

March 13 2017

5335 b0e7 390
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viagazelka gazelka

February 26 2017

8699 58bd
Reposted fromdusielecc dusielecc

June 28 2015

Na sukces zawsze jest pora. .. 
— usłyszane
Reposted fromSkydelan Skydelan

June 22 2015

Przede wszystkim zgadzamy się na bylejakość. Na byle jakie relacje, przelotne, krótkie znajomości zostawiające za sobą nic więcej, jak tylko niesmak po kolejnym rozczarowaniu. Na byle jakie dni, przesiedziane w jednym miejscu, podczas których, z góry już, przeklinamy te następne, które spędzimy dokładnie tak samo. Żyjemy na szybko, na opak, na ostatnią chwilę. Żyjemy na walizkach ze samym sobą. Nienawidzimy tego, gdzie jesteśmy, ale jeśli coś wymaga wysiłku, to automatycznie rezygnujemy. Chcemy być czymś więcej, a boimy się wyjść poza własne cztery ściany. Chcemy cieszyć się każdym dniem, a pierwsze, co robimy na jego każdy początek, to przeklinamy to, że się zaczął. Chcemy wielkich rzeczy, a samych siebie traktujemy byle jak.
— zacznijmy więc od siebie
Reposted fromzenibyja zenibyja viastuckedinsoul stuckedinsoul


no warmth at that price
9476 212a 390

June 21 2015

“Never quit. If you stumble, get back up. What happened yesterday no longer matters. Today is another day. So get back on track and move closer to your dreams and goals. You can do it.”
— ThinkPozitive
Reposted fromSkydelan Skydelan
Gdybyś usłyszał tysiąc razy – nie uda Ci się. To wiesz co? Rób nadal wszystko jak najlepiej potrafisz i pokaż, jak bardzo się mylili.
Reposted fromSkydelan Skydelan

June 18 2015

"(...) Wierzę, że śmiech jest najlepszym sposobem na spalanie kalorii. Wierzę w całowanie, dużo całowania. Wierzę w bycie silnym, gdy wszystko wydaje się być nie tak. Wierzę, że szczęśliwe dziewczyny to najpiękniejsze dziewczyny. Wierzę, że jutro jest kolejny dzień i wierzę w cuda".
— Audrey Hepburn

June 15 2015

to będzie DOBRY dzień
Reposted fromwdeszczubzy wdeszczubzy

June 14 2015

3892 15ab 390
Reposted fromlegitimateslut legitimateslut viakotfica kotfica

ofmice-and-bands:

in case you haven’t heard this today im glad youre alive and im proud that youve made it this far

9397 82a1 390
it made me smile
Reposted fromsaku saku viaSkydelan Skydelan

May 24 2015

4874 7abd 390
2696 e2ab 390
Reposted fromtwardziel twardziel viaemptywardrobe emptywardrobe

May 23 2015

to taki typ człowieka, który gdy się przewróci, to się cieszy, że fizyka działa, jak trzeba
— bash

May 14 2015

Nigdy się nad sobą nie rozczulam; to dobre dla takich, co mają za dużo czasu i nie wiedzą, co z nim zrobić. Zamiast marzyć o cudzie, lepiej samemu się nauczyć cudotwórstwa.
— Jodi Picoult
Reposted fromeryawen eryawen viacudoku cudoku
Przejmuj się, ale nie za bardzo. Przyjmuj odpowiedzialność, ale się nie obwiniaj. Chroń, ratuj, pomagaj, ale wiedz, kiedy zrezygnować.
— Brandon Sanderson - "Droga królów"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacudoku cudoku

April 13 2015

Czasami diabeł pozwala ludziom wieść życie wolne od kłopotów, bo nie chce, by zwrócili się do Boga. Twój grzech jest jak więzienna cela, ale miła i przyjemna. A tobie wydaje się, że nie ma potrzeby z niej wychodzić. Drzwi są szeroko otwarte aż pewnego dnia czas się skończy, drzwi celi zamkną się z hukiem i nagle będzie za późno.
— Bóg nie umarł
Reposted frompuszdebaton puszdebaton
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl